Major League Hacking 2023 Hackathon Season

Our Team

img

Mrinal Jain

Advisor

img

Akshay Mandliya

Organizer

img

Dhanshree Nirgude

Organizer

img

Bhavik Jain

Organizer

img

Ankur Gupta

Organizer | Github Student Expert

img

Srashti Jain

Organizer | GDG Expert

img

Priyanshi Agrawal

Creative Lead | Website Manager

img

Atharv Vani

Outreach Team

img

Rishabh Dhawad

Social Media Lead

img

Yash Gupta

Operations Team

img

Asmita Bhadoria

Operations Team

img

Silky Modi

Outreach Team

img

Adarsh Mourya

Creative Team

img

Shivam Bhawsar

Technical Team

img

Avani Upadhyay

Operations Team | Communication Lead

img

Gautam Jaiswal

Technical Team

img

Rishabh Sharma

Operations Team

img

Aniruddha Sharma

Creative Team

img

Sourabh Jawale

Outreach Team

img

Palak Pahuja

Content Team

img

Garvit Mishra

Operations Team

img

Khushal Verma

Content Team

img

Moulik Anand Mishra

Content Team

img

Purvi Choure

Outreach Team

img

Nehal Dixit

Event Engagement | Marketing & Communication